Lectio divina weekendowe

Zapraszamy na Rekolekcje weekendowe Lectio Divina
Cykl rekolekcji weekendowych będzie w tym roku oparty o temat wiodący: Jezus posłany przez Ojca. Każdy z weekendów będzie autonomiczny. Prowadzi do zgłębienia tajemnicy Syna Bożego w relacji do Ojca. Tematy podane są również w formularzu przy terminach.

22 – 24 października 2021 – Syn Posłany, aby pełnić wolę Ojca
26 – 28 listopada 2021 – Syn Posłany, aby szukać chwały Ojca

ZAPISZ SIĘ