Posłuchaj o tym, co najważniejsze

Lectio Divina dzień VI

Lectio Divina dzień VI

Uczta w Królestwie Bożym Łk 14, 15-24 15 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». 16 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe 3.Więcej oLectio Divina dzień VI[…]