Posłuchaj o tym, co najważniejsze

Lectio Divina dzień VI

Lectio Divina dzień VI

Uczta w Królestwie Bożym Łk 14, 15-24 15 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». 16 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe 3.Więcej oLectio Divina dzień VI[…]

Lectio Divina dzień II

Lectio Divina dzień II

Uczta w domu Lewiego – Łk 5, 27 – 39 Powołanie Lewiego3 27 Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 28 On zostawił wszystko, wstał i chodził4 za Nim. Kliknij aby posłuchać

Lectio Divina dzień I

Lectio Divina dzień I

Lectio Divina 8 – 15. 11. 2020. Dzień I Zapraszam na rekolekcje online pt. Uczty Jezusa w Ewangelii św. Łukasza. Wprowadzenia w formie audio będą umieszczane sukcesywnie. Dziś wprowadzenie w rekolekcje. Dzień Pierwszy – Wprowadzenie w Rekolekcje Kliknij, aby posłuchać