Posłuchaj o tym, co najważniejsze

Lectio Divina dzień II

Lectio Divina dzień II

Uczta w domu Lewiego – Łk 5, 27 – 39 Powołanie Lewiego3 27 Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 28 On zostawił wszystko, wstał i chodził4 za Nim. Kliknij aby posłuchać